Karaoke eesti keeles 28

Oot oot oot oot

Oot oot oot oot ma tahaks minna
pruudi juurde Pärnu linna,
säält ma võtan naise hella,
väikese kui taskukella.
Oot oot oot oot ma tahaks minna
pruudi juurde Pärnu linna,
säält ma võtan naise hella,
väikese kui taskukella.
Minu pruut on virk ja kärmas,
igatpidi mulle armas,
käed taümber kaela säeb,
silmad põlevad kui söed.
Minu pruut on virk ja kärmas,
igatpidi mulle armas,
käed ta ümber kaela säeb,
silmad põlevad kui söed.
Oot oot oot oot las mind minna
pruudi juurde Pärnu linna,
säält ma omal naise võtan,
teised pruudid maha jätan.
Oot oot oot oot las mind minna
pruudi juurde Pärnu linna,
säält ma omal naise võtan,
teised pruudid maha jätan.
Oot oot oot oot las mind minna
pruudi juurde Pärnu linna,
ostan talle väikse maja,
priimuse ja pudru/paja.
Oot oot oot oot las mind minna
pruudi juurde Pärnu linna,
ostan talle väikse maja,
priimuse ja pudrupaja.
Oot oot oot oot ma tahaks minna
pruudi juurde Pärnu linna,
säält ma võtan naise hella,
väikese kui taskukella.
Oot oot oot oot ma tahaks minna
pruudi juurde Pärnu linna,
säält ma võtan naise hella,
väikese kui taskukella.

Õrn ööbik

Õrn ööbik, kuhu tõttad sa
nüüd lahkel lehekuul?
Kas mõisa aias hõisata
sa tahad roosipuul?
Või metsas toorel toomingal
nüüd hüüab sinu suu,
kui tähed hiilgvad taeva all
ja valgust valab kuu?

Ei mõisa aias hõisata
või laulu minu rind,
sest vanemate verega
on võidetud see pind!
Ka metsas toorel toomingal
ei hüüa minu huul,
vaid talupoja akna all,
seal pühal pärnapuul.

Kui jõuab õnnis suveöö,
siis laulan talle ma,
et unuks meelest päevatöö,
jääks rahus magama.
Kõik öö siis häälel heljuvad
ta kauni kambri sees
ning unenäod ilusad
tal seisvad silme ees.

Kui aga taevas kumab koit
Ja kaob pime öö,
Siis laulan: Tõuseb priiusloit
Ja vajub orjavöö!
Sest idataeva servalla
Ju näha koidutuld
Ja uuel ilul särama
Löönd Eesti muistne muld.

Комментарии запрещены.

Посетители
Архивы