Puurimine

     Puurimine on üheks levinuimaks augu valmistamise viisiks. Puurimisel kasutatakse lõikeriistana puuri, mis võimaldab saada auku nii täismaterjalis kui ka suurendada sissepuuritud augu läbimõõtu.

 

     Puurimine jaguneb käsi- ja masinpuurimiseks. Käsipuuride pööramine toimub  puurivända või trelli abil. Puurivänt on käsitsi puurimiseks kasutatav töövahend.

  

  

     Masinapuurimine toimub puurpingil. Puurpink on lõikepink avade tegemiseks, lõikeriistaks on mitmesugused puurid.

 

     Puurimisel on lõikeriistaks erineva kuju ja läbimõõduga puurid. Puidu puurimisel kasutatakse tsenterpuure, spiraalpuure, kruvipuure, silinderpuure ja oksapuure. Puur on avade tegemiseks kasutatav lõikeriist, mille pealiikumine on pöörlev ja ettenihe teljesuunaline.

1,3 – spiraalpuur; 2,5 – tsenterpuur;  4 – senkpuur; 6 – augusaag; 7 – augufrees

Avade puurimisel puitu märgitakse ava asukoht detailile kõigepealt pliiatsiga ja seejärel tehakse puuri kõrvalekaldumise vältimiseks veel ka naaskliga väike märge.

Naaskel on koonilise või püramiidse teravikuga ja mugava käepidemega terasvarb avade torkamiseks pehmesse materjali.

  

 

Посетители
Архивы