Märkimine

Materjali edasisel töötlemisel saadakse toorik. Toorik on ettevalmistatud materjal mingi kindla eseme valmistamiseks. Toorik on tootmisobjekt, millest kuju, mõõtmete, pinnakareduse või materjali omaduste muutmisega valmistatakse detail.

Mõõtmine tähendab mingi füüsikalise suuruse võrdlemist teise samasuguse, ühikuks võetud suurusega.

Detail on terviku väike osa. Detail on masina osa, mille valmistamiseks ei kasutata koostamisoperatsioone.

Koostamine on masina või seadme kokkupanemine detailidest. Et masinaid edukalt koostada, on tarvis tunda vastavat tehnoloogiat.

Tehnoloogia on tootmiseks vajalik masinate, seadmete ja oskuste kogum. Üksikute masinate koostamisel kasutatakse rakiseid.

Rakis on seade töödeldava detaili kinnitamiseks.

Märkimine on vajaminevate joonte ja punktide kandmine toorikule enne töötlemist. 

Märkimine puidule toimub ainult pliiatsiga! Pliiats olgu kaasas igas tunnis. Pea seda meeles! Märkimisel kasuta joonlauda, nurgikut ja sirklit. Mõõda joonlauaga õigesti! 0-st 1-ni (Nullist ühest) on ka 10 mm (1 sm). Ära alusta mõõtmist ühest, vaid nullist. Joonlaua (nii metallist kui puidust) mõõteskaala väikseim jaotis on üks millimeeter.

 

Nurgik (Vinkel) on kontrollmõõteriist baaskandiga nurksete joonte märkimiseks ja töödeldud nurkade kontrollimiseks. Nurgiku osad on keel ja kand.

Mõõdulint on painduv mõõteskaalaga tekstiilist, plastikust või metallist lint lineaarsuuruste mõõtmiseks.

 

Mõõtmist ja märkimist alustatakse ühest eelnevast sirgeks töödeldud tooriku kandist. Seda nimetatakse mõõtebaasiksMõõtebaas – pind, joon või punkt, millest määratakse(mõõdetakse) töödeldav mõõde(töödeldava pinna asend).    Joone või punkti kaugus sellest kandist kantakse toorikule metallist mõõtejoonlaua otsa järgi, kusjuures vajalik jaotus ühitatakse kandiga. Mõõtebaasiga täisnurkne märkjoon tõmmatakse toorikule nurgiku keele järgi kui kand on surutud tugevasti vastu kanti. Täisnurkse detaili märkimise võtted on näidatud juuresoleval joonisel.

 Märkimisel surutakse pliiatsi teravik tihedasti vastu joonlaua või nurgiku keele serva.  Joont tõmba ainult üks kord.

Seitse korda mõõda, üks kord lõika!

Ava keskpunkt märgitakse toorikule kahe ristuva märkjoone lõiguga. Ava serva tähistavat  märkjoont toorikule ei kanta, sest puurimisel orienteerutakse ainult keskpunkti (tsentri) järgi.

  

Šabloon on tarvik keeruliste kujundite märkimiseks toorikule.

Ristsõna

Markimine_1

Markimine_2

Markimine_3

Посетители
Архивы