Ühiskonnaõpetus

SISUKORD
1.DEMOKRAATIA KUI RAHVAVÕIM
2.VABAD VALIMISED
3.PEAMISED VALIMISSÜSTEEMID
4.EESTI VALIMISSÜSTEEM
5.VALIMISKÄITUMINE JA VALIMISTULEMUS
6.POLIITILISED IDEOLOOGIAD 1
7.POLIITILISED IDEOLOOGIAD 2
8.ERAKONNAD TÄNAPÄEVA POLIITIKAS
9.SURVEGRUPID JA SOTSIAALSED LIIKUMISED KUI HUVIDE VAHENDAJAD
10.INDIVIDUAALNE JA KOLLEKTIIVNE HEAOLU
11.PARLAMENTAARNE JA PRESIDENTAALNE VALITSEMINE
12.RIIGIKOGU I — VALIMISED, KOOSSEIS
13.RIIGIKOGU II — KOOSSEIS, ÜLESANDED
14.RIIGIPEA
15.VALITSUS – I
16.VALITSUS — II. BÜROKRAATIA
17.EESTI KOHTUSÜSTEEM
18.ÕIGUSEMÕISTMISE PÕHIMÕTTED, KOHTUSÜSTEEMID
19.REGIONAALNE JA KOHALIK VALITSEMINE
20.RIIGIKAITSE JA JULGEOLEK

Посетители
Архивы