Geomeetria

Математические формулы

Täisnurkne kolmnurk
Ruut
Kolmnurk
Ristkülik
Rööpkülik
Ring
Romb
Risttahukas
Trapets
Püstprisma
Kuup
Silinder
Koonus
Korrapärane kolmnurkne püramiid
Kera
Parabool


Посетители
Архивы