TEHNOLOOGIAÕPETUS 5 KLASS

Tööõpetus peaks andma kõikidele noortele teatud elementaarsed oskused tööks ja valmiduse elukutse omandamiseks.
Johannes Käis põhjendanud järgmiselt: «Tööõpetus harib ja teritab lapse meeli, arendab ilutunnet ning maitset, harjutab korra ja puhtusega, loob harjumuse kasulikule tegevusele ja tekitad töörõõmu. Tööd tehes tekib ühistunne ja valmisolek ükstest aidata. Õpitakse hindama töö väärtus ja töötegijat. Seejuures ei tohi unustada õpitud oskuste praktilist väärtust».

 OHUTUSNÕUDED

  1. Iga töö nõuab oskus.
  2. Tööõpetuse tundides õpitakse tegema mitmesuguseid vajalike töid.
  3. Töökojas töötades peab töötaja teadma ja täitma kindlaid reegleid.
  4. Töötades kannatakse töökitlit või tööpõlle.
  5. Peas peaks olema müts.
  6. Ei tohi töökojas joosta ega mürada.
  7. Iga töörista ja masinat võib õpilane puutuda ja kasutada ainult õpetaja loal.
  8. Tööõpetuse õpetaja tutvustab õpilasele õppetöökojas kindlaid sisekorra reegleid.
  9. Õpilane peab neid eeskirju meeles ja täidab neid alati.

     10. Täida alati hoolikalt tööohutuse nõudeid.

     11. Töötaja peab tundma ja ka kasutama ohutuid töövõtteid.

     12. Töötaja peab kontrollima käsitööriistade korrasolekut.

     13. Kõikidest avastatud puudustest tuleb koheselt teatada õpetajale.

    14. Kinnitustarvikud peavad olema korras ja puhtad.

    15. Detail peab olema hästi fikseeritud.

    16. Töölauda tuleb puhastada käsiharjaga laastudest ja mustusest.

    17. Töötajatele on ohtlikud silma lendavad peenike tolm, mis tekkib puitmaterjalide töötlemisel

    18. Kui töö on valmis, tuleb:
           — korrastada töökoht: puhastada tööpink, tööriistad, ning panna need selleks ettenähtud kohale;
           — korrastada tööriided;
           — pesta käed ja nägu.

Ristsõna  «TEHNOLOOGIA»

TEHNOLOOGIA_1 TEHNOLOOGIA_2 TEHNOLOOGIA_3 TEHNOLOOGIA_4

 Ristsõna  «LIIDE»

 LIIDE 1    LIIDE_2    LIIDE_3  LIIDE_4

Ristsõna  «PUIT»

puit   puit_2   puit_3

Ristsõna  «METALL»

METALL_1  METALL_2  METALL_3  METALL_4

SISUKORD

TISLERIPINK

PUIDU LIIGID

Saematerjal  

Puitplaadid

Tehniline joonestamine

Masin, mehhanism ja detail

Tööriistad ja nende kasutamine

Pindade puhastamine

Saed ja saagimine

Märkimine

Ratas tehnika ajaloos

Puurimine

Naelutamine

Kruviliide

Liimimine

Traadi tootmine

Traadi õgvendamine

Traadi painutamine

Traadi tükeldamine

Ristsona traat

Pleki tootmine

Pleki märkimine

Pleki lõikamine

Ristsõna Plekk

Elekter

KASUTATUD KIRJANDUS

Посетители
Архивы