Tööriistad ja nende kasutamine

Töövahendeid, mille abil inimene materjali töötleb, nimetatakse tööriistadeks. Töö hõlbustamiseks on aegade jooksul välja mõeldud mitmesuguseid masinaid. Koolitöökojas tehakse väga mitmesuguseid töid, seetõttu on tarvis ka erinevaid tööriistu. Nendega tutvud sa tööõpetuse tundides erinevate tööliikide juures. Kõiki tööriistu tuleb käsitseda hoolikalt,siis püsivad nad kaua töökorras ja neid saavad kasutada kõikide klasside õpilased. Igas töökojas olgu kindel kord,kuhu ja kuidas tööriistad paigutada (kappidese,töökohtadele või mõnel muul viisil). Seda korda tuleb jälgida alati. Iga õpilane kasutagu ainult temale ettenähtud tööriistu ja pärast töö lõppu tuleb need loomulikut panna endisele kohale. Igast rikkest tööriista juures teata kohe õpetajale.

Vineeri saagimine

Sae vineeri või õhukest lauda kõverjoont mööda kitsa ja õhukese jõhvsaega (vineerisaega).

Jõhvsae leht kinnitatakse elastest terasliistust valmistatud raami vahele hamba terasvikkudega käepideme poole. Saelehe pingutamiseks tuleb raam enne kinnitusmutrite kinnikeeramist parasjagu koomale pigistada.

Jõhvsaega saetakse istudes, kusjuures saetav materjal peab olema ligikaudu rinna kõrgusel surutuna tihedasti vastu saagimisalust. Saag liigub kogu aeg täpselt vertikaalasendis ülesalla saagimisaluse ümmarguses avas. Materjali liigutatakse ja pööratakse vastavalt vajadusele vasaku käega. Sisekontuuride väljasaagimiseks puuritakse või uuristatakse vineeri sisse ava, kust saeleht enne raami vahele kinnitamist läbi pannakse.

 
OHUTUSNÕUDED
 

1. Ärge kiirustage.

2. Ärge pange käsi tera ette.

3. Kinnitage tera hoolikalt.      

4. Lõigake jooni täpselt.

5. Töökoht olgu hästi valgustatud.

6. Kinnitage enda töölaud kindlalt.

7. Ärge painutage saelehte liiga.

Ristsõna

Посетители
Архивы