KASUTATUD KIRJANDUS

 

1.    Tööõpetuse katsetöövihik / H. Isok; Eesti NSV    Haridusministeerium, Eesti NSV Pedagoogika Teadusliku      Uurimise Instituut

2.    Tööõpetuse katsetöövihik : puidutöö V klassile / H. Isok; Eesti NSV Haridusministeerium, Eesti NSV Pedagoogika Teadusliku Uurimise Instituut

3.    Tööõpetuse metoodika üldküsimusi : artiklite kogumik : [käsiraamat tööõpetuse õpetajaile] / koostanud E. Kurik; [kaas: R. Tungla]

4.    Tööõpetuse käsiraamat õpetajale : IV-VIII kl / Julian Borovkov, Sergei Legornev, Bentsion Tšerepašenets; Tallinn: Valgus, 1976

5.    Poiste tööõpetuse jaotusmaterjal : IV -V klassile / H. Isok, A. Kõrbe, E. Meiorg, E. Rihvk; Tallinn: Valgus, 1982

6.    Poiste tööõpetuse oskussõnastik :[abivahend õpetajale] / Vabariiklik Õpetajate Täiendusinstituut ; koostanud E. Rihvk;
Tallinn: Eesti NSV Haridusministeerium, 1987

7.    Poiste tööõpetuse jaotusmaterjal V-VI klassile / H. Isok, A. Kõrbe, E. Meiorg, E. Rihvk; Tallinn: Valgus, 1990

8.    Tööõpetuse erialad Tallinna Pedagoogikaülikoolis sõnas ja pildis / Tallinna Pedagoogikaülikool ; koostanud Tiia Artla ; toimetanud Ene Lind; Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool, 2000

9.    Puidutöö jooniseid noortele : üldhariduslikele koolidele tööõpetuse tundideks ja klassiväliseks tööks / Teodor Ussisoo; Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1959

10.    Puutöö A & O/ The seven Essentials of Woodworking;  Anthony guidice; inglise keelest tõlkinud Triinu Tischler;

Tallinn: TEA Kirjastus, 2005

11.      Kodumeister /A. Kõrbe; Valgus 1987.

12.      Puitehistööd / A. Kõrbe; Valgus 1985

13.       Termotöödeldud puit / T. Kalmann; Tallinn 2008

14.       Tehnilised mõõtmised / V. Berkov; Tln. : Valgus, 1981

15.       Vene-eesti tehnika sõnastik / E. Targo; Tln.: Valgus, 1972

16.        http://metallehis1.andry.pri.ee/

17.       Käsitöö, kodunduse, töö-ja tehnoloogiaõpetuse mõisted 7.-9. klassile. Eesti-vene  sõnastik/Tartu    Ülikooli Kirjastus, 2005

Посетители
Архивы