Traadi painutamine

Traadi painutamine ja aasastamine on üks põhilisi ehistöövõtteid.

Traaditöödel on põhivõtteks painutamine. Painutatavus on materjali omadus,mis iseloomustab võmalus muuta detaili kuju painutamise teel.

 

Mõlemal juhul kasutatakse selleks spetsiaalseid tööriistu – tange.

 Tangid on kahest vastassuunas ümber telje liikuvast haarast koosnev töörist, mis võimendab sõrmede jõudu esemete haaramisel ja kokkusurumisel.

Lapiktangid on ette nähtud traadi painutamiseks järsult mingi konkreetse nurga alla.

 

Painutatud mokkadega lapiktangid on ette nähtud traadi painutamiseks ja traadi asendi korrigeerimiseks või aasade sulgemiseks.

Ümartangid nendega valmistatakse erinevaid aasasid või painutatakse traati kindla raadiusega nurga alla.

 

Poolkumerad tangid on mõeldud traadi suurema raadiusega painutamiseks.

Lõiketangid  on mõeldud traadi tükeldamiseks.

Traadi nurkne painutamine toimub lapiktangide abil. Tange hoitakse käes. Traat seatakse mokkadega risti nii, et painutuskoha märk jääks veidi vasakule.

 

Jämedat traati painutatakse kruustangide vahel (A). 

 

Kui traadist tuleb painutada mitu ühesugust figuuri, võib töö hõlbustamiseks ja täpsuse suurendamiseks valmistada sobiva painutusšablooni (B).

Suuremaid aasu keeratakse ümber sobiva läbimõõduga metall- või puitsilindri. Sel juhul peab olema traadi ots pikem, kui aasa läbimõõt.

Sageli on vaja traadi otsa painutada rõngakujuline aas.

Посетители
Архивы