Naelutamine

Naelutamine on detailide omavaheline ühendamine naeltega.

Nael on metallist kinnitusdetail puitdetailide ühendamiseks või muust materjalist detailide kinnitamiseks puidu külge.

Naeltega ühendamist kasutatakse vaid lihtsamate tööde juures.

 

Naelliide on liide, kus ühenduselementideks on naelad. Naelliide ei ole kuigi tugev ühendusviis.

Lõhastumise vältimiseks tuleb väikesesse või õhukesse detaili enne naela siselöömist puurida ava.

Seda tehakse naaskli, peene puuri või ilma peata naela abil.

Liite tugevus oleneb alumisse detaili ulatuva naelaosa pikkusest, jämedusest, löögi suunast, puidu liigist, selle niiskusest jne.

 

Mitme naelaga liidet saab tugevdada sel viisil, et lüüa nad teineteise suhtes kadu.

Liite tugevdamiseks valitakse mõnikord ka pikemad naelad, mis ulatuvad läbi mõlemast detailist.

 

Väljaulatuvad naelaotsad lüüakse täisnurga all vastu detaili.

Sõrgkang on füüsikalise kangi ehk jõuõla põhimõtet kasutav tööriist, mis omab üht või kaht sõrakujulist otsa, millega saab eemaldada naelu, teine ots võib olla heebel või ümar.

Kõva või elastse puidu sisse löömisel määritakse naela eelnevalt parafiiniga.

Vasar ehk haamer on tööriist materjali või objekti löögiga töötlemiseks.

 

 

 

Посетители
Архивы