Masin, mehhanism ja detail

Skeem on seadme üldehitust ja tööpõhimõtet selgitav lihtsustatud joonis, kus kindlaid detaile või sõlmi kujutatakse leppemärkide abil.  

 

Detail on koostatud toote jagamatu, tervikuna valmistatud osa.

 

Kinemaatikaskeem on skeem, millel on tingmärkidega kujutatud masina või mehhanismi liikuvad elemendid nende omavahelistes seostes.

 

 

Liide on detailide ühendamise viis. Liited võivad olla lahtivõetavad (poltliide, tappliide) ja mittelahtivõetavad (needid, keevitus, jootmine, liimimine).

 

 

Mehhanism on liikuvalt ühendatud lülide süsteem, mis sooritab rakendatud jõu mõjul teatud liikumisi.

 

 

Masin — keerukam seade, mis koosneb paljudest mehhanismidest.

 

 

Ristsõna Masin_mehhanism_detail

Посетители
Архивы