Saematerjal

Puidu saamiseks tuleb puu langetada ja tükeldada. Seda tehakse enamasti talvel. Ümmargustest palkidest on väga raske valmistada tarbeesemeid, seepärast lõigatakse nad pikisuunas mitmeks osaks. Seda tehakse saeveskis võimsa masina – saeraami ehk saekaatri abil.

Saekaater (saeraam) on saagimismasin, millega saetakse palke laudadeks.

Ümarpuit on langetatud puu, millelt on eemaldatud latv ja kõik oksad ja mida on või ei ole järgnevalt järgatud.

Palk on langetatud ja laasitud puutüve järkamisel saadud ümarpuit.

Post on pikk ümarpuit üksikult püstiasendis kasutamiseks.

Läbimõõt on tüve või ümarpuidu pinnale tõmmatud kahe paralleelse tangentsiaaljoone vaheline kaugus.

Pikkus on lühim kaugus puiduühiku otste vahel.           

Saematerjal on puidu osad, mis on saadud suuremate mõõtmetega palkide või massiivpuidu pikisaagimisel või freesimisel järgneva võimaliku järkamise või masintöötlusega vajaliku kvaliteedi tagamiseks.

Pindlaud on palgi pindmisest osast saadud saematerjal, mille üks külg on kumer.  

Servamata laud on saematerjal, mille üks, või kaks kanti on kumer.

Prussik (peenpruss) on saematerjal, mille laius on alla 100 mm ja paksus suurem kui pool laiust.                          

Karkassimaterjal on neljakandiline hööveldatud materjal, mida saab kasutada karkassi, aluse, sõrestiku, mööbli jms valmistamisel.

Reika – saematerjal laiusega kuni 35 mm.

 

Laud on saematerjal, mille laius on suurem kahekordsest paksusest.

 

Pruus on saepuit, mis on saadud palgist pindlaudu ära saagides.

Külg on tooriku laiem pind.

Serv on laua- või risttahukakujulise tooriku kitsam pikikülg.

Kant on detaili lõikuvate pindade terav ühisosa.

Ots on ristlõikega puidust

 

 Ristsõna Saematerjal_11

Ristsõna Saematerjal_2

Посетители
Архивы