Karaoke eesti keeles 26

Metsa läksid sa ja metsa läksin ma

Metsa läksid sa ja metsa läksin ma,
Ja metsa läksid kaks karujahimeest ka.
Oh, hoi-ai-jaa tiralla-la
Ja metsa läksid kaks karujahimeest ka.
Püssi võtsid sa ja püssi võtsin ma,
Ja püssi võtsid kaks karujahimeest ka.
Oh, hoi-ai-jaa tiralla-la
Karu nägid sa ja karu nägin ma,
Ja karu nägid kaks meest korraga.
Oh, hoi-ai-jaa tiralla-la
Karu lasksid sa ja karu lasksin ma,
Ja karu lasksid kaks meest korraga.
Oh, hoi-ai-jaa tiralla-la
Nahka võtsid sa ja nahka võtsin ma,
Ja nahka võtsid kaks karujahimeest ka.
Oh, hoi-ai-jaa tiralla-la
Naha müüsid sa ja naha müüsin ma,
Ja naha müüsid kaks karujahimeest ka.
Oh, hoi-ai-jaa tiralla-la
Raha said sa ja raha sain ma,
Ja raha said kaks karujahimeest ka.
Oh, hoi-ai-jaa tiralla-la
Kõrtsi läksid sa ja kõrtsi läksin ma,
Ja kõrtsi läksid kaks karujahimeest ka.
Oh, hoi-ai-jaa tiralla-la
Napsu võtsid sa ja napsu võtsin ma,
Ja napsu võtsid kaks karujahimeest ka.
Oh, hoi-ai-jaa tiralla-la
Purju jäid sa ja purju jäin ma,
Ja purju jäid kaks meest korraga.
Oh, hoi-ai-jaa tiralla-la
Koju läksid sa ja koju läksin ma,
Ja koju läksid kaks karujahimeest ka.
Oh, hoi-ai-jaa tiralla-la
Peksa said sa ja peksa sain ma,
Ja peksa said kaks meest korraga.
Oh, hoi-ai-jaa tiralla-la

Munamäel

Kui siit pilvepiirilt alla vaatan
üle õitsva Eestimaa,
rõõmu laule siis maailma saadan,
hüüan piksehäälega,
rõõmu laule siis maailma saadan,
hüüan piksehäälega,
hüüan piksehäälega:
Siin on ilus elada!
Siin on ilus elada!
Kulla laineil valendavad väljad,
järved hõbe ehavad,
kaugel kõrged kuusemetsad haljad
kõue kombel kohavad,
kaugel kõrged kuusemetsad haljad
kõue kombel kohavad,
kõue kombel kohavad:
Siin on ilus elada!
Siin on ilus elada!
Nõo nõlvalt julgel jooksul jõgi
joaks paisub rinnakul,
taeva äärel mürab mere lagi,
kostab lainte koorilaul,
taeva äärel mürab mere lagi,
kostab lainte koorilaul,
kostab lainte koorilaul:
Siin on ilus elada!
Siin on ilus elada!
Siin on ennem suurem sugu eland,
rõõmsam rahvas häälitsend,
siin on võidulaulu viisid kõland,
kanged mehed keelitsend,
siin on võidulaulu viisid kõland,
kanged mehed keelitsend,
kanged mehed keelit/send,
Siin on ilus elada!
Siin on ilus elada!

Комментарии запрещены.

Посетители
Архивы