Karaoke eesti keeles 19

Et tulge

Et tulge, oh lapsed, ja rutake nüüd
Petlemma ja vaatke, mis kallimat hüüt.
See Isa sealt taevast sel õndsamal ööl
meil patustel rõõmuks on kinkinud veel!
Oh vaatke, mis sõimes sel pimedal ööl
meil paistab, oh vaatke, mis valgus on seal!
Üks taevalik lapsuke mähkmete sees,
kes ilusaim ingleist, on sõimes seal maas.
Seal hingab Ta heinte ja õlgede peal,
Maria ja Joosep Ta juures on seal.
Ka karjased kummardes au andvad Tall
ja inglid kõik laulavad: «Au Jumalal!»
Ka meiegi südamest kõlagu laul,
ta tänuga taevasse tõusku nüüd aul.
Kõik kartus on kadunud, lõppegu hirm,
sest ilmunud meile on Jumala arm.

Haldjate jõuluöö

Pere uinub, tuled kustund juba, kustund juba.
Rahus maja, vaikne iga tuba, iga tuba.
Tip-tap, tip-tap, tipa-tapa, tip-tap, tip, tip, tap!

Kuulge, kes säält keldrist tuleb vargsi, tuleb vargsi?
Need ju haldjad liginevad argsi, üsna argsi.
Tip-tap, tip-tap, tipa-tapa, tip-tap, tip, tip, tap!

Küllap on nad tuttavad vist looga, selle looga,
et siin tehti päeval jõulurooga, jõulurooga.
Tip-tap, tip-tap, tipa-tapa, tip-tap, tip, tip, tap!

Laual mõdu, vorstid, koogid, saiad, koogid, saiad,
sinna üles ronivadki maiad, ah, te maiad!
Tip-tap, tip-tap, tipa-tapa, tip-tap, tip, tip, tap!

Kuuse all siis läheb mäng neil lahti, mäng neil lahti,
kuni selleks koit veel annab mahti, annab mahti.
Tip-tap, tip-tap, tipa-tapa, tip-tap, tip, tip, tap!

Tasahilju lahkub haldjarodu, haldjarodu,
sinna, kus on ikka nende kodu, nende kodu.
Tip-tap, tip-tap, tipa-tapa, tip-tap, tip, tip, tap!

Hoia, Jumal, Eestit

Hoia, Jumal, Eestit,
meie kodumaad.
Kaitse teda kallist,
meie armsamat.
Rahu, töö ja kainus
olgu Eesti kroon,
venna-armu suurus
tema võimu troon.

Õnnista me rahvast,
saada kosumist.
Puhasta meid kurjast,
anna kasvamist.
Aita võita vaevad,
vägev kaitseja!
Jõudu andku taevad
sulle, kodumaa!

Комментарии запрещены.

Посетители
Архивы